Hotel Marysin Dwór

28.11.2013 - Posiedzenie Forum Związków Zawodowych

W dniu 28.11.2013 r. mieliśmy zaszczyt organizować posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych.

Obrady prowadził przewodniczący ZWŚ-FZZ kol. Dariusz Trzcionka. Gościem spotkania był Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Obrady poświęcone były zmianom personalnym w składzie Prezydium ZWŚ-FZZ oraz wyborom na funkcję wiceprzewodniczącego ZWŚ-FZZ. Nowym wiceprzewodniczącym został : kol. Mark Mnich W dalszej części spotkania Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka ,odpowiadał na pytania zebranych członków ZWŚ-FZZ, oraz omówił bieżącą sytuację w dialogu społecznym oraz przedstawił wypracowane przez związki zawodowe, przedstawione Prezydentowi RP oraz organizacjom pracodawców, propozycje zmian w instytucjach dialogu.

Restauracja Marysin Dwór