Hotel Marysin Dwór

Erasmus+

Hotel Marysin Dwór bierze udział w programie Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+.

 

Program opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystywania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości z zakresu współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

 

 

Obecnie Hotel gości 17 uczniów z Czech w ramach wymiany międzynarodowej. Projekt zakłada naukę zawodów takich jak: kelner, barman, barista, kucharz, cukiernik, pizzerman. Wierzymy w ich chęci do nauki i trzymamy kciuki za pomyślne ukończenie kursu.

 

Restauracja Marysin Dwór